Home / Chia sẻ / Sách hay

Sách hay

books-thumb-400x266

Những cuốn sách hay nên đọc

“Ba tôi nói có 3 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Bạn tốt của bạn là ai ? Thầy của bạn là ai ? và Sách của bạn. Đối với tôi sách vừa là bạn vừa là thầy”. Đúng vậy sách đã làm tôi thay đổi rất ...

Read More »